Terug

Leesfragment

De geest uit de fles

Lees bij ons een fragment uit Ger Groots De geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is.

Dit boek is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Ger Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwinti…

Oog in oog met Gaia

27 november komt Bruno Latour naar de Lutherse Kerk om te preken over Oog in oog met Gaia, een bundel van lezingen. Lees hier een fragment.

In Oog in oog met Gaia stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en …

Verzet en rede in tijden van nepnieuws

Het nieuwe boek van filosoof Susan Neiman is verschenen: Verzet en rede in tijden van nepnieuws. Lees bij ons een fragment.

Wat kunnen we doen in deze tijden van post-truth politics waarin overal nepnieuws opduikt? De machtsgreep van Trump kwam niet uit de lucht vallen. Decennia van leugens in de p…

Van bacterie naar Bach en terug

Op 18 augustus verschijnt Daniel C. Dennetts Van bacterie naar Bach en terug. De evolutie van de geest (From Bacteria to Bach and Back, vertaald door Rogier van Kappel). Lees bij ons alvast een deel van de inleiding.

Hebben we een vrije wil? Wat betekent bewustzijn? Wat gebeurt er wanneer iemand de…

Zwemmen in de oceaan

22 juni wordt bij Spui25 Miriam Rasch' Zwemmen in de oceaan. Berichten uit een postdigitale wereld gepresenteerd. Wij publiceren voor uit het titelessay.

Er valt niet te ontsnappen aan de invloed die van digitale technologie uitgaat. In een paar decennia zijn alle aspecten van het leven door het in…

Recensie

Heidegger in de boardroom

Een businessconsultant die iets met filosofie en big data doet, dat klinkt eerder angstaanjagend dan aantrekkelijk. Er zijn al genoeg CEO's van technologiegiganten die sjiek doen met stoïcisme of die beweren dat het brein net een computer is. Zij doen de filosofie doorgaans geen goed. Christian Mads…

De dwaze obsessie nuttig te willen zijn

Wie de inhoudsopgave van Een kleine filosofie van het verval van E.M. Cioran opslaat, wordt meteen voorbereid op een bepaalde filosofische leeservaring: ‘Oefeningen in ontbinding’ heet de eerste afdeling, en daaronder volgen: ‘Genealogie van het fanatisme’, ‘De anti-profeet’, ‘Op het kerkhof van de …

Spenglers loden reddingsvest

Tussen 1918 en 1922 verscheen Der Untergang der Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte in twee delen. Oswald Spengler schreef het boek tegen de achtergrond van het doorgeslagen 19de-eeuwse vooruitgangsoptimisme. Bijna honderd jaar na dato is de eerste Nederlandse vertaling versche…

Het kwaad van ons allemaal

De Duitse filosofe Bettina Stangneth weet hoe ze de gemoederen moet bezighouden. Zo’n zes jaar geleden zorgde ze voor opschudding met haar boek over Adolf Eichmann, Eichmann in Argentinië. Eichmann was geen voorbeeld van Hannah Arendts these van ‘de banaliteit van het kwaad’, betoogde ze daarin, maa…

Nadenken over wat een volk is met Badiou en Butler

Het volk is terug van weggeweest, kun je wel stellen. De ene politicus na de andere zegt ‘het volk’ te representeren, en het wordt min of meer aan de intuïtie overgelaten om te begrijpen wat dat volk dan is. Dat het niet zo simpel is, blijkt wel uit de aanhoudende debatten over wie tot een volk beho…

Agenda

De redelijkheid van de onderbuik. Nieuw licht #3

Onze geïndividualiseerde, seculiere samenleving is gestoeld op redelijkheid en objectiviteit. Wetenschap versus (bij)geloof, feiten versus emoties: iedere individuele keuze moet rationeel verdedigd kunnen worden. Maar voldoet dit maakbare, rationele mensbeeld nog ten tijden van fake news, onzinnige …

Een avond met Bruno Latour: Het nieuwe klimaatregime

In zijn nieuwe boek Oog in oog met Gaia stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten. Volgens hem zijn we toegetreden tot het drama van de geogeschiedenis, het tijdvak van het antropoceen. In dat tijdvak…

Maarten van Buuren over Spinoza’s Ethica

Baruch de Spinoza (1632-1677) wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste filosoof die ons land ooit heeft gekend. Spinoza's levenswerk, de Ethica, is een van de belangrijkste, maar ook een van de moeilijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn. In de Ethica onderzoekt Spinoza op welke …

Presentatie Ignaas Devisch, Het empathisch teveel

Van Barack Obama en Angela Merkel tot Jesse Klaver – velen beschouwen het menselijk vermogen zich in te leven in anderen als stuwende kracht voor moreel handelen en als probaat middel tegen onverschilligheid. Maar is empathie altijd goed? Op het niveau van de persoonlijke verhoudingen is zij wenseli…

Gerard Koolschijn over Plato's oplossing voor de planeet

In Plato’s opinie stevende de mensheid in de 5de en 4de eeuw voor Christus al af op de ondergang, veroorzaakt door hebzucht en eigenbelang. Een maar al te actuele gedachte in deze tijden van Trump, klimaatverandering, overbevolking en de groeiende kloof tussen arm en rijk.

Wat kunnen we van Plato's…

Over Vrijheid. John Stuart Mill

Het programma is onderdeel van een serie waarin steeds een filosofisch hoofdwerk besproken wordt door een hedendaagse deskundige, een publieke denker én een doener. De avond staat onder leiding van Daan Roovers, filosoof, programmamaker en oud-hoofdredacteur van Filosofie Magazine.

Sprekers:

M…

Door de ogen van Oswald Spengler

Door de ogen van Oswald Spengler, perspectief op de toekomst vanuit het verleden 

Een avond i.s.m. Filosofiefabriek en Boom Filosofie & Geschiedenis m.m.v. Ype de Boer, Jacqueline Duurland, Arnold Heumakers, Rieks Swarte en Jeroen Vullings.

De ondergang van het Avondland wordt opnieuw in het Neder…

Sophie Olúwolé. Wat het Westen kan leren van Afrikaanse filosofie

Bestaat ‘Afrikaanse filosofie’? Wat impliceert het dat wij onszelf die vraag stellen? Volgens de Nigeriaanse filosoof Sophie Olúwolé hebben veel Afrikaanse intellectuelen door koloniale educatie hun eigen traditionele wijze van denken vervangen door westerse ideeën. Dit roept bij sommigen de vraag o…

Masterclass Afrikaanse filosofie: Sophie Olúwolé in context

Van 15.00 tot 16.00 zal Grâce Ndjako een korte geschiedenis schetsen van de zoektocht en het discours rondom een eigen Afrikaanse filosofie. Het pleidooi voor een eigen Afrikaanse filosofie vindt steeds plaats binnen de context van het verzet tegen een specifieke politieke situatie: het kolonialisme…

Nieuws

Socratesbeker 2017 naar Marjan Slob voor Hersenbeest

De Socratesbeker wordt elk jaar uitgereikt aan 'de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar verscheen'. Vorig jaar won René ten Bos met Bureaucratie is een inktvis en in 2015 won Wouter Kusters met Filosofie van de waanzin…

MINDBOOKSATH : athenaeum